Huisregels

  • Ik stel het op prijs dat mijn klanten gedoucht hebben voorafgaand aan de afspraak.
  • U kunt bij mij niet terecht voor erotische of medische massages.
  • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
  • Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar of gebruikt u medicijnen, overleg dan eerst of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
  • Sportmassagepraktijk Mariska Witte is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
  • Sportmassagepraktijk Mariska Witte is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
  • Betaling direct na de behandeling middels een betaalverzoek (via WhatsApp) of contante betaling. Er is geen pinbetaling mogelijk.